top of page

עמותת מלי

עמותת מלי היא בית ליזמים חברתיים ומרכז להרחבת ולהעמקת הידע בנושא יזמות חברתית. אנו עוזרים להגשים מיזמים למען החברה והסביבה

על מנת לסייע לחברה אזרחית בריאה וסביבה מקיימת.

.

 

הכירו את הפעילות שלנו

 

כלל התמיכה הנדרשת על מנת להקים מיזם חברתי מצליח ומשגשג, ליווי מקצועי, ניסיון, קשרים, משאבים, יד מכוונת נמצא עבורך בעמותת מלי

 

מעטפת הידע הדרוש עבור יזמים על מנת להפוך את הרעיון למיזם חברתי מצליח, הכולל מגוון תחומים,כגון קורסים מובנים, ייעוץ והנחיה

 

היזמים שלנו

 

מלי סייעה לי לקבל תרומה מקרן שרצתה לתמוך במיזם, וכן סייעה לי למצוא עובדת חדשה ומסורה למיזם. בכך הגדלנו את פעילות המיזם ואת שיתופי הפעולה שלו עם בתי אבות ועם סטודנטים.

 

הצטרפו אלינו

 

פעילותנו מבוססת על מתנדבים, תרומות ויזמים חברתיים המגשימים את החזון לחברה שוויונית ומקיימת, מוזמנים להעניק ולקחת חלק בפעילות שתעשה לכם טוב על הלב

 

סיפורי הצלחה

 

מלי בתקשורת

 

bottom of page