top of page
קבלת תו מידות לאפקטיביות.jpg
ידע והכשרה 3.jpg
יזמים

יזמים חברתיים הם גורם מרכזי במינוף ושיפור פני החברה והסביבה. בנחישות ורגישות הם מזהים מחסור, חולשה, אי צדק, מפגע, פערים ואי-שיווין בחברה ומקימים מיזמים כתרופה ותנופה.


עמותת מלי הוקמה בין השאר על מנת לסייע ליזמים להגשים רעיון וחלום למיזם חברתי מצליח. לעמותה ניסיון רב שנים בהקמת מיזמים מצליחים. תוכנית העמותה מיועדת ליזמים בשלבים שונים של המיזם, החל משלב הרעיון, דרך התכנון, וכלה במימוש בפועל והגשמת הרעיון. העמותה מציעה קשת רחבה של כלים, ידע, וניסיון מוכח ארוזים בחבילה המוצעת למיזמים המתקבלים לעמותה.


להלן השירותים המרכזיים אותם מציעה העמותה ליזמים:

 

 • האצת, הזנקת ומימוש מיזמים

 • בניית תוכנית עבודה שנתית

 • ליווי שוטף על ידי מנטורים מנוסים

 • קורס מקצועי בתחום היזמות בלמידה מתוקשבת

 • תשתית חוקית של עמותה עם כל האישורים הנדרשים

 • תוכנות וכלים לפעילות שוטפת

 • תמיכה במשאבים חומריים

להלן פרוט השלבים השונים בקליטת מיזם במלי:

​​

 • שליחת מייל ראשוני עם הרעיון

 • קבלת טופס להגשת המיזם לעמותת מלי

 • פניה ושיחה ראשונית עם נציג העמותה

 • ישיבת הוועד המנהל לבחינת המיזם ואישורו

 • מיקוד יעדים וחזון המיזם

 • תוכנית עבודה שנתית

 • ליווי וייעוץ על פי אבני הדרך

 • סיכום וניתוח שנת פעילות והסקת מסקנות להמשך פעילות

הגישו מיזם

 

Thanks! Message sent.

bottom of page