top of page
וידאו
ידע והרצאות ביזמות חברתית

הרצאות ביזמות חברתית

הרצאות ביזמות חברתית

הרצאות ביזמות חברתית
Search video...
התאגדויות ליזמות חברתית - רואה החשבון חיים וורמברנד - עמותת מלי

התאגדויות ליזמות חברתית - רואה החשבון חיים וורמברנד - עמותת מלי

51:42
Play Video
מיתוג ביזמות חברתית: בחירת שם וססמת מיזם וכלים נוספים

מיתוג ביזמות חברתית: בחירת שם וססמת מיזם וכלים נוספים

47:38
Play Video
ניתוח חוזקות, חולשות, הזדמנויות ואיומים (SWOT) ביזמות חברתית

ניתוח חוזקות, חולשות, הזדמנויות ואיומים (SWOT) ביזמות חברתית

09:06
Play Video
סקירת סביבה ביזמות חברתית

סקירת סביבה ביזמות חברתית

13:01
Play Video
יזמות חסכונית ביזמות חברתית (Lean Startup)

יזמות חסכונית ביזמות חברתית (Lean Startup)

49:07
Play Video
התנדבות ויזמות חברתית - הרצאה של ד"ר דורון שולצינר, עמותת מלי והמכללה האקדמית הדסה בירושלים

התנדבות ויזמות חברתית - הרצאה של ד"ר דורון שולצינר, עמותת מלי והמכללה האקדמית הדסה בירושלים

44:06
Play Video
שיווק של מיזם חברתי - עמותת מלי

שיווק של מיזם חברתי - עמותת מלי

25:43
Play Video
מעגלי נתינה קרן בקטנה גיוס משאבים ליזמים חברתיים

מעגלי נתינה קרן בקטנה גיוס משאבים ליזמים חברתיים

27:46
Play Video
bottom of page