top of page
שפה משותפת.jpg
מיזם שפה משותפת (מיזם לא פעיל)

שפה משותפת הוא פרויקט שנועד לקשר בין צעירים וסטודנטים שרוצים לשפר שפה שניה, לבין אזרחים ותיקים שרוצים ללמד ולשוחח. במסגרת הפרויקט מתבצע הקישור בין הסטודנטים לאזרחים הותיקים, וכן קביעת המפגש בפורמט הרצוי, כדוגמת שיחה אישית או אינטרנטית. את נושא השיחה (פוליטיקה, היסטוריה, המלצות לטיולים) נשאיר כבר לכם. פרויקט "שפה משותפת" הוא מסוג הפרויקטים ש"משדכים" שתי אוכלוסיות שצריכות זו את זו, ויכולות לתרום אחת לשנייה באופן טבעי.

רוצים לסייע בהפגת בדידות של קשישים?


איך זה עובד
את ההתאמה בין שותפי השיחה אנו מבצעים בעזרת המאפיינים שאותם תמלאו בטופס ההרשמה. ההתאמה מתבצעת על סמך מקום המגורים של המשתתפים והשפה השנייה שלהם. וכמובן – ההערות שתמלאו לגבי השותף הרצוי לשיחה.

שיתופי פעולה
אנחנו עובדים בשיתוף פעולה עם מספר גופים, ביניהם היחידה למעורבות חברתית באוניברסיטת תל אביב, עמותת "דור לדור", הסוכנות היהודית וכן תוכנית וותיקים ברשת של ארגון ג’וינט ישראל-אשל. בעתיד שיתוף הפעולה של “שפה משותפת” יורחב גם לגופים נוספים.

הזמנה לשיתוף פעולה במיזם
מייסדו של המיזם הוא יאיר בן-דוד, דוקטורנט לפסיכולוגיה באוניברסיטת תל אביב, ומרצה על פרסום, מזמין את הציבור לקחת חלק ולקרוא על המיזם בקישור הבא.

למידע וקשר:

  • Facebook - Black Circle
bottom of page