top of page
34047762_629150104095171_634222493580027
השלטים שלנו

מיזם המהווה מענה לתופעות חמורות של השחתת שלטים במרחב הציבורי, כגון מחיקת סימני שפה ומגדר מתמרורים ומשלטים, וסממני גזענות אחרים. המטרה היא פשוטה: לנקות את המרחב הציבורי מסממנים של השחתה, הדרה, וגזענות. דרך הפעולה היא לאתר ולתעד את התופעה ולבקש מהרשויות לפעול לניקוי ולתיקון המרחב הציבורי.

מדוע המיזם נחוץ
המרחב הציבורי הוא של כולנו. שלטים ציבוריים מסייעים לנו להתמצא במרחב, להגיע ליעדנו בקלות ובבטחה, ולקבל מסרים מרשויות וגופים שונים. השחתת שלט מכל סיבה שהיא – למשל מחיקת שפה או השחתת תמונה של אישה – פוגעת לא רק ברכוש ציבורי ובמטרה שהוא משמש, אלא היא משדרת מסר פוגעני כנגד אזרחים רבים אך ורק בשל שייכות קבוצתית או מגדרית. למעשה, פגיעה ברכוש או באדם רק בשל זהות קבוצתית הינה מוגדרת בחוק כפשע שנאה. מעבר להיותו אסור על פי חוק, זהו מעל לכל מעשה שעומד בניגוד גמור לכל נורמה בסיסית של מדינת ישראל.
כל עוד הרכוש הציבורי אינו מנוקה או מוחלף, סימני המחיקה וההדרה עלולים לשדר מסר שהתופעה הזו היא נסבלת ואין דחיפות לתקנה. אם לא נפעל לנקות את המרחב הציבורי ולומר לרשויות כי אנו מצפים מהם לפעול בעניין, סימנים של הדרה וגזענות עלולים להישאר במרחב הציבורי זמן רב, ואף לגרום להתרחבות התופעה. צריך לפעול כעת כדי לטפל בתופעה עוד בתחילתה.

במה אנו מטפלים
כל סוג של מחיקה של שפה משלט רשמי: עברית, ערבית או אנגלית. למשל בשלטי רחובות או בשילוט דרכים. השחתה של שלטים בהן מופיעות נשים. ריסוס כתובות נאצה ופשעי שנאה.

כיצד אנו פועלים
השותפים למיזם הם כל אזרחי ישראל השותפים אשר המרחב הציבורי יקר לליבם וברצונם לפעול למיגור התופעה. אזרחים אלו מדווחים לנו על ההשחתות ואנו בשיתוף העיריות והמועצות המקומיות פועלים על לניקוי ותיקון המפגע.

הזמנה לשיתוף פעולה במיזם
נשמח לכל שיתוף פעולה עם אזרחים וארגונים אשר המיזם נוגע לליבם. צרו עמנו קשר בעזרת הקישור הבא ונלמד יחדיו כיצד ניתן לשתף פעולה למען החברה והסביבה

למידע וקשר:

  • Facebook - Black Circle
bottom of page